Gizlilik Politikası
Site, kullanıcının siteyi işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit
ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili
bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda site, gizlilik
prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda site,
gizlilik prensiplerinde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.
Site, gizli bilgileri hizmetlerimizi sunma, pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçme, ilginizi
çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım,
pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site faaliyetlerinin
daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla
bilginiz dahilinde olan iş ortakları ve tüm site iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir.
Site kullanıcılarının kişisel verileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir
şekilde kullanılmayacaktır.
Site, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla talepleri halinde gizli bilgileri paylaşma hakkını
daima saklı tutar.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların hızla giderilebilmesi için, site,
gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri,
kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da
kullanılabilir. Site dahilinde başka sitelere link verilebilir, yönlendirme yapılabilir. Site, link
vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk
taşımamaktadır.
Bu site kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini
önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma
Psikomore Yazılım Bilişim Danışmanlık Eğitim Psikoloji Kariyer İstihdam Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi (“Psikomore”) olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet
göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı
ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
https://www.psikomore.com çerez politikası İşbu Aydınlatma Metninin ayrılmaz parçasıdır. İşbu
Aydınlatma Metninin amacı, Psikomore şirketi tarafından işletilmekte olan psikomore.com internet
sitesinin (“Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları
(hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Psikomore şirketi ile paylaşılan veya Veri
Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları
tespit etmektir.
2 Topladığımız Kişisel Veriler
Danışanların ad, soyadı bilgileri, danışanların telefon numaraları, mail adresleri
Kredi Kartı Bilgileri, Banka Bilgileri, Hesap Sahibi Bilgileri
Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri,
alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri
Danışmanlık geçmişi bilgileri, Anket Bilgileri, Kampanya Katılım Bilgileri, Web Sitesi Kullanım
Verileri
Çağrı merkezi ve iletişim numaralarımızla yapılan görüşmeler için ses kayıtları
İnternet sistem kayıtları, kullanıcı oturum bilgileri.
3 Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla, Kimlere Aktarıyoruz?
Veri Sorumlusu sıfatına sahip Psikomore şirketi, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde
açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmaların
izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya
hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya
özel hukuk tüzel kişileri, kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini
yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek,
sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecektir.
4 Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?
Psikomore ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve
Psikomore standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.
5 Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?
Psikomore olarak kişisel verilerinizi KVKK ‘ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.’e göre
işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için
zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok
edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
6 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik
veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Çerez Politikası
Çerez (“Cookie”) Nedir?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili
sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu
anlayabilir.
Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.
Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?
Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır.
Platform çerezleri, Psikomore tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Psikomore
ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezlerive kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum
çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım
alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri,
hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.
Neden Çerezler Kullanılmaktadır?
Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.Oturum açan üyelerin
Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak.Örneğin, Platform’un
üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının
tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını
bulmalarının kolaylaştırılması.
Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.Örneğin, Platform
üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret
eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının
hatırlanması
Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.Örneğin, ziyaretçilerin
görüntüledikleri sayfalar üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam
gösterilmesi.
Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?
Psikomore, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son
derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler
konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde
Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.
İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin
verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:
Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini
tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar”
Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez
yönetimizi gerçekleştirin.
Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız.
“Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez
yönetiminizi yapınız.
Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek
sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik”
Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi
için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret
edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz
( https://www.eff.org/tr/privacybadger )
Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar
Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü
( https://haystack.mobi ) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.
Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil
sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin
tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu
durum değişkenlik gösterebilmektedir.
ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Psikomore Yazılım Bilişim Danışmanlık Eğitim Psikoloji Kariyer İstihdam Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Oğuzlar Mah. 1397 Cad. 11 Sitesi Ufuk Öe.Ö.Yur. Blok No: 11 İç Kapı No: 1 Çankaya / Ankara
info@psikomore.com
echo date("H:i:s");