Geri

Okan Dansuk

Klinik Psikolog

(Yetişkin Terapi, Aile ve Çift Danışmanlığı, Cinsel Terapi)

“Bir başarısızlık her zaman bir hata değildir, sadece o koşullar altında yapılabilecek en iyi şey olabilir. Gerçek hata, denemekten vazgeçmektir.” – B.F. Skinner

Merhaba, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2019 yılında onur derecesi ile bitirdim. İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına başladım.

Lisans eğitimim süresince İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj deneyimimi tamamladım. Davranış Araştırmaları ve Terapiler Merkezi (DATEM / Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu) tarafından verilen Bilişsel ve Davranışsal Terapi; İlişki Terapileri Enstitüsü (İTE / Prof. Dr. Cebrail Kısa) tarafından verilen Aile, Çift ve Cinsel Terapi eğitimlerini tamamladım.

Yüksek lisans tezimde ‘’Yetişkin Bireylerde, Çocukluk Çağı Travmalarının, Sosyal Anksiyete ve Kontrol Algısı ile İlişkisi’’ konusunu ele alırken, ‘’Romantik İlişkilerde, Kıskançlığın, Depresyon, Anksiyete ve Stres Açısından İncelenmesi’’ adlı araştırmama ise halihazırda devam etmekteyim. Çalışmalarımı yetişkin bireyler ve çiftler dahilinde, araştırmanın ve öğrenmenin hayatımızın her anında ve alanında gerekli ve önemli olduğunun bilincinde, uygulamada ise tüm etik kuralların farkında olarak sürdürmeye devam etmekteyim.

Okan Dansuk

700.00 50 dakika