Geri

Deniz Hazal Karabulut

Uzman Gelişim Psikoloğu

(Çocuk Ergen Terapi, Ebeveyn Danışmanlığı)

“Bir çocuk büyütmek için bir köy gerekir.” -Afrika Atasözü

Merhaba, Bilkent Psikoloji Bölümü’nü onur derecesi ile bitirdim. Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı
Gelişim Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programına başladım.
Londra’da “Circle of Security Parenting” ebeveyn eğitimi programı uygulayıcı eğitimini aldım.
“Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” eğitimini ve süpervizyonunu ve Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel
Davranışçı Terapi Temel Eğitimini tamamladım.
Eğitim hayatımda yazmış olduğum tezler; “Annelerin bakım verme davranışları ve çocuk ilişkisi”
ve “Sosyo-ekonomik risk grubu annelerinin ruh sağlığı, duyarlılığı ve 1-3 yaş arası çocuklarda
gözlemlenen bağlanma güvenliğinin ilişkisi” üzerine olup bu alanlarda uzmanlaşmamı sağladılar.
Çalışmalarımı Çocuk, Ergen ve Ebeveynler özelinde yürütüyorum. Psikoloji biliminin sürekli
eğitim ve araştırma gerekliliğine inanıyor ve bu çerçevede uluslararası kongre ve dergilerde parçası
olduğum araştırmaların sonuçlarını paylaşıyorum.
Her bir bireyin süreci kendine özel ve biriciktir. Bu bilinçle, çalışmalarımı bir yandan bilimsel
verilere dayanarak diğer yandan bireyin aile ve çevre dinamiğini gözden geçirerek
sürdürüyorum.

Danışmanlık Verdiğim Alanlar:
-Ebeveyn Danışmanlığı
-Çocuk ve Ergenlerde Sosyal ve Duygusal Gelişimin Desteklenmesi
-Güvenli Bağlanma Eğitimi ve Sorunlarının Müdahalesi
-Dijital Medya Kullanımını
-Depresyon
-Anksiyete Bozuklukları
-Yaygın Anksiyete Bozukluğu
-Ayrılık Kaygısı Bozukluğu
-Özgül FobilerPanik Bozukluk
-Sosyal Anksiyete Bozukluğu
-Obsesif Kompulsif Bozukluk
-Travma sonrası Stres Bozukluğu
-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
-Yıkıcı Davranış Bozuklukları
-Dışa-atım bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)
-Yeme Bozuklukları

Bu alanlarda Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ekolüyle çalışmalarımı
devam ettiriyorum

Deniz Hazal Karabulut

750.00 50 dakika